Szkoła English 4 You! wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych

Z przyjemnością informujemy, że szkoła języków obcych English 4 You!  po spełnieniu wszystkich stosownych wymogów została wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach pod numerem ewidencyjnym 2.26/00028/2007 (podstawa prawna: art. 20 ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).  Tym samym uzyskaliśmy możliwość realizacji zleceń finansowanych ze środków publicznych.

Naszym pierwszym zadaniem było przygotowanie i przeprowadzenie "szkolenia z języka angielskiego dla osób poszukujących pracy za granicą", zoorganizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Staszowie. Kursy objęły ogółem 90 jednostek lekcyjnych i umożliwiły Słuchaczom opanowanie podstawowych umiejętności komunikowania się w języku angielskim. Szkolenie zostało przeprowadzone metodą Callana, która, podobnie jak inne metody bezpośrednie (ADE, Rapid Deutsch) wydaje się najlepszym rozwiązaniem wszędzie tam, gdzie celem jest jak najszybsza i najskuteczniejsza nauka rzeczywistego porozumiewanie się w języku obcym.

Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkie instytucji zainteresowane realizacją podobnych szkoleń.

Patrz również:
Szkolenia dla firm i instytucji
Podziękowania i referencje