Kursy przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego

Język angielski jest obecnie nie tylko ważnym elementem Egzaminu Gimnazjalnego ale i kluczem Waszych przyszłych sukcesów! Drodzy gimnazjaliści - to z właśnie z myślą o Was przygotowaliśmy specjalistyczny program kursu i atrakcyjną ofertę cenową! Serdecznie zapraszamy!

Więcej o egzaminie gimnazjalnym z języka angielskiego
Nasze kursy

Więcej o egzaminie gimnazjalnym z języka angielskiego.

Począwszy od roku szkolnego 2008/2009 podczas egzaminu gimnazjalnego uczniowie zobowiązani są do zaprezentowania znajomości języka obcego.

Test sprawdza umiejętność rozumienia i interpretowania tekstu słuchanego (listening comprehension) oraz czytanego (reading comprehension), jak również umiejętność reagowania na przeczytane lub usłyszane informacje.

Poniżej prezentujemy wykaz działów tematycznych oraz struktur gramatycznych, których znajomość sprawdzana jest podczas egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego. Mamy nadzieję, iż informacje te pomogą Wam przygotować się do egzaminu gimnazjalnego!

Uczeń zdaje ten język, którego uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego (a zatem większość uczniów zdaje język angielski). Egzamin trwa 90 minut. Zgodnie z założeniami CKE składa się z trzech głównych części:
-odbiór tekstu słuchanego (10p)
-odbiór tekstu czytanego (20p)
-reagowanie językowe (20p).

Maksymalnie uczeń może uzyskać 50 punktów. Nie będą przyznawane połówki punktu. Poziom egzaminu jest określany jako A2 z nielicznymi elementami B1.

Standardy wymagań egzaminacyjnych:

I ODBIÓR TEKSTU SŁUCHANEGO
Uczeń:
-określa główną myśl tekstu,
-określa kontekst sytuacyjny,
-stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje; wyszukuje lub selekcjonuje informacje.

II ODBIÓR TEKSTU CZYTANEGO
Uczeń:
-określa główną myśl tekstu,
-określa główne myśli poszczególnych części tekstu,
-określa związki między poszczególnymi częściami tekstu,
-określa kontekst sytuacyjny,
-określa intencje nadawcy,
-stwierdza, czy tekst zawiera określone informacje, wyszukuje lub selekcjonuje informacje.

III REAGOWANIE JĘZYKOWE

Uczeń:
-właściwie reaguje językowo w określonych kontekstach sytuacyjnych, w szczególności w celu uzyskania, udzielenia, przekazania lub odmowy udzielenia informacji, rozpoczęcia, podtrzymania i zakończenia rozmowy,
-rozpoznaje i poprawnie stosuje struktury leksykalno-gramatyczne niezbędne do skutecznej komunikacji,
-przetwarza treści tekstu przeczytanego w języku polskim lub treści przedstawione na obrazku i wyraża je w języku obcym.

Nasze kursy

Na naszych kursach przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego zajęcia prowadzone są w małych grupach (do 10 osób), a na życzenie Słuchaczy organizujemy także zajęcia w grupach dwu i trzyosobowych, zwiększając tym samym efektywność nauki.

Oferowane przez nas kursy mają na celu systematycznie podnosić poprzeczkę aż do momentu gdy uczeń osiągnie precyzję w analizowaniu zadania i diagnozowania wynikającego z niego problemu.

W trakcie realizacji kursu przygotowującego do egzaminu gimnazjalnego, oprócz zakresu merytorycznego, koncentrujemy się również na nauczaniu logicznego myślenia i szybkiego odpowiadania na pytania - niemal ze stoperem w ręku.

W naszej szkole językowej wychodzimy z założenia, że tylko kurs tak wymagający, jak sam egzamin zapewni gimnazjalistom spokój i koncentrację.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej szkoły.

Wszystkim GIMNAZJALISTOM życzymy POWODZENIA!!!

 

 

 

gimnazjalisci;)

 

gim2