Współpraca i podwykonawstwo w realizacji projektów unijnych (komponenty językowe)

Doświadczenie w opracowywaniu harmonogramu i prowadzeniu szkoleń językowych w ramach funduszy strukturalnych jest poniekąd naszą specjalnością

W projektach możemy występować jako partner lub podwykonawca. W zależności od potrzeb i specyfiki projektu  partycypujemy w fazie twórczej projektowania, późniejszej realizacji, kontroli i ocenie. W razie potrzeby wycinkowo wpisujemy się w projekt opracowany przez administratora lub kontraktora.

Naszym dodatkowym atutem jest posiadany przez nas status ośrodka egzaminacyjnego egzaminów TELC, stworzonych w oparciu o System Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz egzaminów TOEIC, oceniających znajomość języka angielskiego w środowisku pracy. Dzięki temu uczestnicy szkoleń są w stanie otrzymać prestiżowe międzynarodowe certyfikaty, zaś instytucja zlecająca szkolenie należycie udokumentować jego rezultaty na potrzeby projektu.

Nasza oferta współpracy może więc obejmować całokształt lub część działań związanych z udziałem w projekcie, takich jak:

- współtworzenie merytorycznej koncepcji projektu, jego celu i metod jego osiągnięcia- w oparciu o zadany problem, potrzeby grupy docelowej,
- pisanie wniosku,
- opracowanie szczegółowego budżetu szkolenia,
- koordynacja, kontrola i administracja,
- stworzenie programu szkolenia,
- opracowanie i zebranie bazy pomocy technicznych,
- zabezpieczenie bazy lokalowej,
- prowadzenie szkoleń - lekcji, warsztatów, testów, konwersacji, inne,
- prowadzenie dokumentacji projektu - dzienników zajęć, raportów, dokumentacji księgowej,
- archiwizacja dokumentacji,
- wizytacje i kontrole szkoleń,
- kontrola dzienników,
- rekrutacja lektorów, szkolenie lektorów,
- oceny okresowe kursantów, egzaminy końcowe,
- ocena efektywności szkolenia/ projektu,

Dysponujemy stale aktualizowaną bazą sprawdzonych  lektorów o kwalifikacjach  i doświadczeniu zgodnym z wytycznymi  ustalonymi przez instytucje nadzorujące realizację projektów unijnych w Polsce.

Jeśli  zainteresowała Państwa nasza oferta i chcielibyście Państwo nawiązać współpracę z naszą szkolą - zapraszamy do kontaktu.

telc egzamin projekty unijne

 

egzamin angielski województwo świętokrzyskie