Angielski Metodą Direct (ciąg dalszy z poprzedniej strony)

Metody bezpośrednie cieszą się obecnie w naszym kraju wśród uczących się języków obcych niezwykłym powodzeniem. Ich entuzjaści podkreślają, że język to przede wszystkim komunikacja. A komunikacja opiera się na werbalizacji to jest mówieniu. Metody bezpośrednie koncentrują się na kształtowaniu właściwych nawyków mówienia, związanych z wymową i poprawnym wykorzystaniem poznanych struktur gramatycznych i leksykalnych oraz nowo poznanego słownictwa. Jednocześnie  już od samego początku nauki umożliwiają skuteczne pokonywanie barier związanych z mówieniem. 

System Direct Method For English został stworzony przez lektorów, będących wielkimi fanami metod bezpośrednich, którzy początkowo wykorzystywali w swej praktyce pedagogicznej inne systemy oparte na założeniach metod bezpośrednich. Z czasem jednak zaczęli coraz mocniej odczuwać ich ograniczenia. W ich ocenie wynikały one, między innymi, z małej elastyczności w stosowanych strategiach klasowych oraz w niedostosowaniu materiałów dydaktycznych do standardów obowiązujących we współczesnej angielszczyźnie.

Podstawowy kurs metodą Direct składa się z sześciu podręczników. Do każdego z nich standardowo dołączono płytę cd. Podstawowy program kursu - a więc funkcje językowe wraz ze słownictwem, które Słuchacz ma w założeniu opanować - ma charakter strukturalny. Uzupełniony został on wyjaśnieniami gramatycznymi wraz z odpowiadającymi im ćwiczeniami oraz dodatkowymi ćwiczeniami komunikatywnymi (communicative tasks).

Metoda Direct stawia sobie za cel szybką i skuteczną naukę mówienia w języku angielskim, w przeciwieństwie do niej jednak kładzie większy nacisk na autonomiczną rolę Słuchacza w konstruowaniu wypowiedzi językowej. Innymi słowy, Słuchacz ma w założeniu nie tylko powielać wypowiedzi, ale również tworzyć je w bardziej samodzielny sposób.

Zajęcia metodą Direct tak jak i w innych metodach bezpośrednich odbywają się bardzo intensywnym tempem, co ma pomóc Słuchaczowi w przełamywaniu barier językowych i zapewnić mu maksymalny kontakt z językiem w trakcie trwania zajęć.

Nowoczesne podręczniki Direct Method for English - przy zachowaniu wszystkich zalet dotychczasowych systemów bazujących na założeniach metod bezpośrednich - oferują dodatkowo:

  • przejrzysty układ podręcznika oraz dodatkowe elementy graficzne
    ułatwiające korzystanie z podręcznika,
  • aktualne i praktyczne słownictwo (w całym kursie teraz 3900 słów),
  • transkrypcję fonetyczną każdego nowego słowa,
  • ciekawe pytania w naturalnej, konwersacyjnej angielszczyźnie,
  • znacznie przystępniejszą gramatykę (oraz dodatkowe ćwiczenia),
  • uwzględnienie specyficznych potrzeb polskiego Słuchacza.

Warto również dodać, iż w ramach systemu Direct English możliwe jest również nauka języka angielskiego metodą bezpośrednią na poziomie wysokozaawansowanym (powyżej poziomu B2 w/g standardu CEFR), jak również nauka języka biznesowego (kursy Direct Business).

Chcesz zobaczyć jak wygląda metoda Direct English w praktyce? Po prostu do nas zadzwoń! Wszystkim zainteresowanym klientom indywidualnym oraz instytucjom i przedsiębiorstwom oferujemy całkowicie bezpłatne i niezobowiązujące lekcje próbne!

.

poprzednia strona (wprowadzenie do metody Direct)mówię po angielsku